ENG

GRÖNA FRÅGOR
ÄR ETT SPECIALOMRÅDE

Jag gör engagerande innehåll

Hos My Laurell AB kan du få kreativ och klok hjälp med kommunikation och analyser. Jag har en särskild passion för att göra engagerande innehåll av stora faktamängder. Med hjälp av text, design och förankringsprocesser.

Välkommen hit!

My Laurell

 

 

 

SVAUppdrag: Projektledare, författare och bildredaktör för SVA:s jubileumsbok.Andra uppdrag för SVA:Produktion av årsredovisningar, informationsfoldrar och tidningar

 

Östhammars kommunUppdrag: Informationstidning med aktualiteter om den kommunala verksamheten.Projektledning, text, design.Resultat: Tidning för webb och tryck med distribution till alla hushåll i kommunen.

 

KSLAUppdrag: Göra intervjustudie om lantbruksforskning och leda workshop om viktiga framtidsfrågor för lantbruket.Utredare och moderator.Resultat: Underlagsmaterial till konkurrenskraftsutredningen.

 

LRFUppdrag: Sammanställa nulägesrapporter för olika gröna branscher.Redaktör.Resultat: Rapport för webb och tryck på drygt 100 sidor.

 

Östhammars kommunUppdrag: Visualisera Översiktsplan 2015. Projektledning, idé, text och design.Resultat: Mobil utställning, foldrar, pressmeddelande, annonser, utbildning.

SIS förlagUppdrag: Bok med vägledning om miljöuttalanden. Författare tillsammans med Lars Jonsson.Resultat: Bok med pedagogisk genomgång av regler och standarder och med konkreta exempel på miljökommunikation, både lyckad och mindre lämplig.

LÄS MER under uppdrag

Några exempel

 

FSCUppdrag: Utforma och leda seminarieserie om skog, klimat och energi i dialog med WWF.Projektledning och moderator.Resultat: Två heldags-seminarier med över 40 deltagare. Deltagaromdöme: drygt 4 i en 5-gradig skala.

 

SVAUppdrag: Jubileumsbok till SVA:s 100-årsfirande.Idé, projektledning, författare och bildredaktör.Resultat: En rikt illustrerad bok som belyser betydelsen av SVA:s arbete i dåtid och nutid.

FormasUppdrag: En antologi om förstädernas utvecklings-möjligheter skriven av forskare.Redaktör tillsammans med Bo Larsson.Resultat: Illustrerad bok på drygt 100 sidor som belyser viktiga stadsbyggnadsfrågor.

KONTAKT My Laurell AB

Postadress                                                Besöksadress  

Kockvägen 3, 742 41 Öregrund            Öregrund: Kockvägen 3, Uppsala: Östra Ågatan 53

Telefon                                                      Epost

 070-652 22 79

  © My Laurell AB