ENG

Engagerande kommunikation i sitt sammanhang

Kommunikation med engagerande innehåll – det är vad jag gör. Gärna med fokus på kunskap och visioner.
Jag kan föra produkter och aktiviteter från idé till resultat, eller göra avgränsade insatser; leta fakta,
skriva text, putsa text, designa, producerar ljud, utbilda och moderera processer. Resultatet kan vara en
produkt eller aktiviteter: kampanjer, events, tidningar, foldrar, webbtexter, utställningar, rapporter,
seminarier, nyhetsbrev, kloka råd. Med mera.

Kommunikationen skapar vi i tät dialog – så att sammanhanget blir tydligt.

Vad kan jag göra för dig?

Designa

Ge råd

Skriva/redigera

Utreda

Utbilda

Arrangera event

Leda process

Producera ljud

KONTAKT My Laurell AB

Postadress                                                Besöksadress  

Kockvägen 3, 742 41 Öregrund            Öregrund: Kockvägen 3, Uppsala: Östra Ågatan 53

Telefon                                                      Epost

 070-652 22 79

  © My Laurell AB