ENG

Uppdrag

 

Bland mina uppdragsgivare finns många offentliga och idéburna organisationer. Ofta med behov av att skapa engagemang och förtroende bland människor. Eftersom varje organisation har sina unika förutsättningar blir
alla uppdrag spännande och utvecklande. Kommunikation om idéer och sakinnehåll behöver sitt sammanhang.

Här hittar du några exempel på uppdrag och uppdragsgivare.

Vill du veta mer?

 

 

 

 

SVAUppdrag: Projektledare, författare och bildredaktör för SVA:s jubileumsbok.Andra uppdrag för SVA:Produktion av årsredovisningar, informationsfoldrar och tidningar

 

Östhammars kommunUppdrag: Informationstidning med aktualiteter om den kommunala verksamheten.Projektledning, text, design.Resultat: Tidning för webb och tryck med distribution till alla hushåll i kommunen.

 

KSLAUppdrag: Göra intervjustudie om lantbruksforskning och leda workshop om viktiga framtidsfrågor för lantbruket.Utredare och moderator.Resultat: Underlagsmaterial till konkurrenskraftsutredningen.

 

LRFUppdrag: Sammanställa nulägesrapporter för olika gröna branscher.Redaktör.Resultat: Rapport för webb och tryck på drygt 100 sidor.

 

Östhammars kommunUppdrag: Visualisera Översiktsplan 2015. Projektledning, idé, text och design.Resultat: Mobil utställning, foldrar, pressmeddelande, annonser, utbildning.

SIS förlagUppdrag: Bok med vägledning om miljöuttalanden. Författare tillsammans med Lars Jonsson.Resultat: Bok med pedagogisk genomgång av regler och standarder och med konkreta exempel på miljökommunikation, både lyckad och mindre lämplig.

Några exempel på uppdrag och uppdragsgivare

 

FSCUppdrag: Utforma och leda seminarieserie om skog, klimat och energi i dialog med WWF.Projektledning och moderator.Resultat: Två heldags-seminarier med över 40 deltagare. Deltagaromdöme: drygt 4 i en 5-gradig skala.

 

SVAUppdrag: Jubileumsbok till SVA:s 100-årsfirande.Idé, projektledning, författare och bildredaktör.Resultat: En rikt illustrerad bok som belyser betydelsen av SVA:s arbete i dåtid och nutid.

FormasUppdrag: En antologi om förstädernas utvecklings-möjligheter skriven av forskare.Redaktör tillsammans med Bo Larsson.Resultat: Illustrerad bok på drygt 100 sidor som belyser viktiga stadsbyggnadsfrågor.

Östhammars kommun

- visualisering

Östhammars kommun

Medborgartidning

SVA – Jubileumsbok

KSLA - utredning, moderator

FSC - moderator

SIS förlag

Bok om miljökommunikation

Stiftelsen Lantbruksveckan

Bok om miljökommunikation

Formas

Bok om miljökommunikation

KONTAKT My Laurell AB

Postadress                                                Besöksadress  

Kockvägen 3, 742 41 Öregrund            Öregrund: Kockvägen 3, Uppsala: Östra Ågatan 53

Telefon                                                      Epost

 070-652 22 79

  © My Laurell AB